fbpx
Общи Условия
www.bulkanhoney.com

1. Основни понятия


1.1. Производителят означава Земеделски производител Петър Петров.
1.2. Сайтът, Интернет магазинът означава уебсайта на bulkanhoney.com.
1.3. Потребител, клиент означава всяко лице, което разглежда, регистрира се и/или пазарува от Сайта.
1.4. Всеки може да разглежда сайта и без да бъде регистриран като потребител.
1.5. ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.
1.6. ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

2. Авторски права


1.1. Производителят означава Земеделски производител Петър Петров.
2.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2.2. Сайтът bulkanhoney.com и цялото му съдържание като текст и снимки, са собственост на Земеделски производител Петър Петров.
2.3. Производителят си запазва правото да променя текстове, снимки, дизайн, рекламни банери и други по Сайта по всяко време.

3. Конфиденциалност/Защита на личните данни и регистрация


3.1. Регистрацията е доброволна, безплатна и не е задължителна за разглеждане на сайта на търговеца. Регистрацията не е обвързваща по никакъв начин с последваща покупка от страна на Клиента.
3.2. Клиентът има право да поиска закриване на регистрацията си, в този случай данните ще бъдат изтрити от системата на Производителя.
3.3. Производителят гарантира защитата на личните данни, които са му предоставени от Клиента. Личните данни ще бъдат използвани за осъществяване на дейността на Производителя свързана с направените от Клиента поръчки и измерване на клиентската удовлетвореност, съгласно ЗЗЛД. Абонираните за информационния бюлетин на Производителя имат правото и възможността да се отпишат по всяко време чрез линка за отписване.
3.4. Събраните данни няма да бъдат предавани на трети лица под никаква форма, освен при случаите когато те са изискани от държавни органи по силата на закон или разпореждане от компетентен съд.
3.5. С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

4. Отговорност


4.1. Земеделски производител Петър Петров прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Земеделски производител Петър Петров не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Земеделски производител Петър Петров за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
4.2. Земеделски производител Петър Петров не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
4.3. Земеделски производител Петър Петров не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
4.4. Земеделски производител Петър Петров има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

5. Промени


5.1. Земеделски производител Петър Петров си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
5.2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

6. Стоки и цени


6.1. Производителят предлага за продажба на своите Клиенти Пчелен мед, собствено производство. Всички предлагани артикули отговярят на изискванията на българското законодателство.
6.2. Стойностите за показателите диастазна активност, захари (инвертна захар и захароза или процентно съдържание на фруктоза и глюкоза), поленов анализ и хидроксиметилфурфурол (ХМФ) съответстват на българското законодателство.
6.3. Посочените цени са в български лева с включени всички дължими данъци и такси.
6.4. Производителят си запазва правото да променя цените на артикулите. Промяната на цените се обявява на Сайта, като за улеснение на Потребителя е посочена промяната в процент, а старата цена е задраскана. Възможно е цените да бъдат променяни повече от веднъж.
6.5. В цената на съответния артикул не е включена цената за доставка. Цената за доставка със Спиди АД или Еконт Експрес ООД при получаване от офис е както следва:
6.5.1. До два големи буркана – 3.30 лв.
6.5.2. Над 3 големи буркана – 4.60 лв.
6.5.3. За поръчки над 60 лв. – безплатна доставка
6.6. Производителят си запазва правото да начислява по-ниска цена за доставка или да не начислява такава. Ако възникне необходимост от увеличение на цената на доставка, това ще бъде обявено от Производителят на Сайта.
6.7. Заплащанто на поръчките става с Наложен платеж съгласно условията на Спиди АД или Еконт Експрес ООД. Клиентът не дължи никакви други такси или комисионни, освен цената за съответните артикули и доставка.

3. Поръчки и доставки


7.1. Всички доставки се извършват от Куриерска фирма Спиди АД или Еконт Експрес ООД, ако клиентът не посочи изрично друго. Доставката се извършва до посочен от Клиента, офис на Спиди (офисите на Спиди - https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices), офис на Еконт (офисите на Еконт - https://www.econt.com/find-office ) или адрес на клиента.
7.2. Поръчките постъпили на Сайта или направени по телефона до 13 часа в работен ден се обработват и изпращат в същия ден. Спиди или Еконт доставят пратките на следващ работен ден, освен за населените места които се обслужват по график. Производителят не носи отговорност за закъснения по вина на доставчика или при форсмажорни обстоятелства.
7.3. В случай че Производителят ще се забави с изпращането на поръчката, той се задължава да уведоми Клиента за забавянето, и да изпрати поръчката само след одобрение от Клиента.
7.4. При условие, че Клиентът не е посочил коректен адрес и/или телефон за връзка или ако на посоченият от него адрес не може да бъде открито лице, което да приеме пратката, Производителят не се задължава да предприема други действия за осъществяване на доставката.

8. Рекламации


8.1. Съгласно чл. 50 и следващите от ЗЗП Клиентът има право да се откаже от покупката без да дължи обезщетение или неустойка в срок от 14 работни дни, считано от дата на получаване. В такъв случай Клиентът е длъжен да уведоми Производителя по мейл или телефон и да изпрати артикула (или артикулите) на посочения от Производителя адрес в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Производителя за решението си да се откаже от покупката. Стоката се връща по Куриер за сметка на Производителя. Производителят се задължава да преведе сумата платена от Клиента за артикула (артикулите) в срок от 3 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
8.2. В случай, че Клиентът установи, че е получил артикул, който не отговаря на поръчания от него, ако има разминаване в описанието на продукта с действителния такъв или има дефект, който не е изрично описан, Клиентът има право да върне продукта на Производителя, след като го уведоми по мейл или телефон за констатираното несъответствие. В този случай Клиентът изпраща стоката по Куриер на Спиди или Еконт на посочения от Производителя адрес. Разходите за куриерска услуга са за сметка на Производителя.
8.3. При всички случай на връщане на стока, включително и неописани по-горе, Клиентът е длъжен да върне стоката в добър търговски вид, заедно с придружаващите я документи – стокова разписка, фактура и др.
8.4. Производителят има право да предложи и други форми на компенсация на своите Клиенти при възникнали рекламации, като ваучери за намаление или отстъпки, безплатна доставка и др. В такива случай Клиента има правото да избере начина за разрешаване на рекламацията.